Brandlarm installerat på Lugnet

Nu har vi installerat vår första brandlarmsanläggning som certifierad anläggar firma. Det är på Lugnets äldreboende i Örslösa utanför Lidköping som vi har utfört arbetet. Lugnet gör en totalrenovering plus utbyggnad. Branlarm fanns sedan tidigare men behövde bytas ut.

Brandlarmet är av adresserbar typ (av fabrikat Consilium) med ca 200 larmpunkter. Anläggningen är ansluten till ett sk överordnat system där anläggningsägaren kan hantera och övervaka funktioner via fjärranslutning. Larm överförs också till personalens bärbara telefoner för att snabbt kunna se i klartext vilken detektor som har aktiverats.

Läs mer om Lugnet och vad vi gör där!

 

Stororder till Provektor

Storkundsavtal med Jernbro