Sobacken – en miljöanläggning som nu utvecklas till ett Energi- och Miljöcenter

Borås Energi och Miljö skapar nu ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken, som ligger ca en mil utanför staden. I framtiden kommer det att finnas ett avloppsrenings- och kraftvärmeverk, biogasanläggning och avfallshantering på Sobacken. Borås Stad gör denna framtidssatsning för att säkra viktig infrastruktur som matchar den moderna och växande stad som Borås är. I projektet med Energi- och Miljöcenter arbetar idag ca 400 entreprenörsanställda inom en mängd olika yrkeskategorier.

Sobacken tillhör Borås Stad energi- och miljöcenter och ligger cirka en mil utanför staden. I framtiden ska den innehålla en avfallsanläggning, reningsverk, biogasanläggning samt en energi- och värmeanläggning. Boråskommun gör en framtidssatsning där man går ifrån fossiltbränsle och anpassar för en växande kommun. På Sobacken arbetar idag ca 400 entreprenörsanställda inom olika arbetskategorier.

Vårat uppdrag

Som underleverantör till Purac AB har Provektor i uppgift att utföra automation för entreprenad rötningsanläggning. I uppgiften ingår installation, byggnation av apparatskåp, programmering och drifttagning.

På gång februari 2018

Ställverk och kraft är på plats och drifttaget. Installationen fortlöper med övriga delar vi har en hel del att göra summerat ligger efter i tidplanen. Vi är från Provektor 8 personer på plats i Borås. För att möta upp har vi tagit hjälp av lokal firma på plats ”Dalenbergs El och maskin” som bidrar med 4 elektriker. Projektet har kommit in i ett komprimerat läge där många aktörer skall agera samtidigt.

November 2017

Andra och tredje leveransen av frekvensomriktarstativen med monterad frekvensriktare går iväg till Sobacen. Stativen ställs på plats under veckan och ställverken börjar bli klara.


Oktober 2017

Nu har vi 6 stycken medarbetare på plats på Sobacken. Ställverket är monterat och på plats. Nu återstår elektriska sammankopplingen av ställverken. Kanalisationen börjar komma på plats samt att kabeldragning pågår för fullt.

Vår konstruktionsavdelning som haft ett jättearbete börja nu närma sig slutskede för bygghandling och startar inom kort upp arbetet med slutdokumentation.

Samtidigt i vår verkstad

I vår verkstad i Skara är arbetet i full gång med att bygga samtliga apparatskåp, kopplingsboxar och centraler. Apparatskåpen byggs inom en begränsad tidsplan vilket ställer stora krav på logistiken. Skåp levereras månadsvis till Sobacken. Stor aktivitet i verkstaden nu i november med färdigställande av frekvensomriktarstativen.