Vi utökar vår verkstadsyta

Vår verkstad med skåpstillverkning börjar bli för liten. Skåpen har en tendens att bli större, plus att antalet skåp ökar och då behöver vi fler glada medarbetare i Skara som bygger skåp och ser till att vi kan leverera. Det börjar bli trångt!

Nu skapar vi en större verkstadsyta genom att minska och flytta om lagret, sätta upp nya väggar och på så sätt skapa bättre logistik i lokalerna. Samtidigt passar vi på att göra en ordentlig rensning av gammalt material som blivit liggande. (Kolla in vår Blocketbutik!)

När vi är klara har vi ökat vår yta i verkstaden med ca 140 m². Till vår hjälp har vi haft Magnus och Daniel från Skarab som satt upp nya väggar med mera. Nu inväntar vi målare. Sen är det bara att flytta om och skapa ordning och reda. Rörigt just nu, men oj så bra kommer det att bli!

 

Tobias fixade ETG-examen trots inställda slutprov pga Covid-19

Vi växer i Vara och Lantmännen Maskin gror!