Unga möjlkbönder i Töraboda satsar.

På Västerängs Gård, i Töreboda satsar mjölkbönderna Arjen och Annie van Houten på framtiden. Man bygger nu ut sin verksamhet med DeLavals parallellstall, en integrerad mjölkningslösning. Med plats för 28 kor som mjölkas samtidigt.

Arjens och Annies har en uppsättning av 200 mjölkkor. På gården finns idag lika många ungdjur som ska växa till sig och se till att gården håller en konstant uppsättning på just 200 mjölkkor. Med det nya mjölkningsstallet kommer Arjen och Annie att kunna sänka sin kostander, säkerställa en god mjölkningshygien, förbättra juverhälsan  med mera. De 5000 liter mjölk som lämnar Västerängs Gård varje dag. När anläggningen är helt klart och djuren lärts sig hur man går tillväga vid mjölkning så hoppas Arjen och Annie på att det även sparar in en del tid, tid då man kan göra en massa annat när man har en stor gård!

Provektor har varit med att montera belysning, mjölkpumpar, diskmaskin och ventilation. Nu är man i slutskedet och jobbar med märkning och dokumentation. De som Jobbat med projektet är Örjan Kjellqvist, Linus Hellgren, Martin Karlsson och Linus Johansson samt praktikanten Gustav Johansson som går 3:e året på Kavelbrogymnasiet, Skövde.

Välbesökt Minimässa

Invigning av vår filial i Vara