Storordrar till Provektor!

Äntligen kom beställningen på projektet vi jobbat på sedan hösten 2019.

Det är Envac Scandinavia AB som tillsammans med Lybover Motogroup ska genomföra projektet. Efter många års praktiska tester och politiska diskussioner kom beslutet att införa optisk sopsorteringsanläggning i regionen Limburg i Belgien.

Provektor kommer som UE till Envac Scandinavia AB att bidra med el-konstruktion, programmering PLC/SCADA, byggnation av elutrustning och drifttagning. Till detta inkluderas en beställning på 12 styrskåp för sorteringsmaskinerna.

Vi kommer bygga ställverk, apparatskåp, frekvenomriktarmoduler och distribuerade I/O-skåp i Skara samt PLC och SCADA-programmering.  All utrustning kommer innan leverans kopplas upp och provköras på ”hemmaplan” i Skara. Under drifttagning kommer vi att ha programmerare på plats i Belgien för driftagning och slutförande av uppdraget.

Ordervärde på detta som är drygt 8,3 miljoner och kommer inkludera flera delar av Provektors organisation. Drifttagning under höst/vinter 2021 och start av sortering i början 2022.

I samma veva lade Absolent en order…

…på drygt 0,5 miljon. Ett asfaltsverk i danska Lillerød som ska kompletteras. Vårt uppdrag är att konstruera, bygga och programmera styrskåp för en luftfiltreringsanläggning som skall komplettera ett befintligt asfaltsverk.

Absolents nisch är luftfiltrering i industrier, men fick denna gång frågan om att utföra en anläggning för att rena luften ifrån ett nybyggt asfaltsverk som fått klagomål ifrån närliggande boende

Provektor blev till frågade i tidigt skede om stöttning i projekteringen och deltog i uppstartsmöte inför anbud, och samarbetar med Absolent för att utforma en väldigt kundspecifik applikation. Ett projekt som i dagsläget ska vara klart i mitten av maj.

En god start på 2021 för vår automationsavdelning och verkstad!

Dags för Sommartid. Passa på att testa din jordfelsbrytare!

Full fart i vår verkstad!