Storkundsavtal med Jernbro

Provektor har knutit ett storkundsavtal med Jernbro. Avtalet innebär att Provektor kommer att utföra elinstallationer samt jourverksamhet för ett segment i Jernbros verksamhet i västra Sverige.
Ett stort och ärofyllt uppdrag för oss och en vidareutveckling av tidigare samarbete med Jernbro.
Ansvarig för projektet kommer Carl-Gunnar Johansson, Provektor Lidköping, att vara och till sin hjälp kommer han att använda alla våra filialer.

Jernbro är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice. Jernbro finns på 18 platser i Sverige med huvudkontor i Göteborg. jernbro.com

Brandlarm installerat på Lugnet

Ljussättning av den vackra bron i Resville