Solenergi för dig som privatperson.

Solenergi för dig i villa

Att montera solceller på sitt hus ger en fantastisk känsla. På bara några dagar går du från att se kilowattimmar som en siffra på en räkning, till att se dem som ett värde som du skapar. Att följa sin förbrukning och sin produktion och se hur man varje dag minskar både kostnader och miljöpåverkan är speciellt!

Fördelar med solpaneler

  • Solenergi minskar höga elkostnader
  • Överskottselen går att sälja vidare
  • Solenergi är förnybart och ett miljövänligt alternativ
  • Som privatperson kan du få skattereduktion för grön teknik vid installation av solpaneler, ladd- och lagringslösningar
  • Solpaneler är en investering som ökar värdet på fastigheten

Vi hjälper dig genom hela vägen från projektering till färdig anläggning

Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt för dig som kund när din solcellsanläggning ska installeras. Vi börjar med ett besök på plats hos dig. Utifrån era förutsättningar gör vi en projektering och tar fram ett förslag. När vi kommit överens, lägger ni en beställning och vi planerar in er installation. Vi hjälper till med det administrativa arbetet som krävs inför installationen, så som föranmälan och färdiganmälan till nätbolag samt skattereduktionen för ”grön teknik”.

Installationen utförs sedan av våra egna montörer och elektriker. Efter att anläggningen är inkopplad kommer nätägaren och ser till att ni har en aktuell elmätare,  därefter kan anläggningen tas i drift och ni bli er egen elproducent.


Vad kostar din solenergianläggning?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort för kompletterande uppgifter om din fastighet och vad du har för önskmål.

Till FORMULÄR


Är investeringen i solenergi lönsamt?

En intressant kalkyl är hur investering i solanläggningar för egenproduktion av förnybar el kan sänkta fastighetens elkostnader genom inbesparing av köpt nätel. I många fall kan solpaneler även bidra med att jämna ut mängden köpt el till billigare tariffer. Om du också säljer överskottet får du som husägare en bra förtjänst på det du säljer tillbaka till elbolaget.

Solpanelers höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan finns i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll.

Solceller är en investering som gör att huset blir mer attraktivt vid försäljning,  Hus med en solcellsanläggning på taket ökar i värde, i snitt med hela 14%.

Prisutveckling av solekonomi

Intjäningsförmågan för en solcellsanläggning är i huvudsak beroende av två faktorer; dels energiförbrukningen i fastigheten, dels storleken på den installerade solcellsanläggningen. För solceller ligger intjäningen i huvudsak i sänkta elkostnader, men även i ersättning för den överskottsel som matas ut på allmänna elnätet och säljs till elhandelsbolag.


Referenser

Se några utvalda projekt hos privatpersoner med olika förutsättningar och önskemål.

Solenergi referenser!

 


Solcellsbidrag – Nya regler 2023

Som privatperson kan man få skatteavdrag för installation av solceller. Det gröna teknikavdraget gäller kostnader för att installera solceller, lagra egenproducerad energi och för laddningspunkter till fordon. Avdraget hanteras som rut- och rotavdraget, vilket innebär att köparna får del av lättnaden direkt på fakturan. Avdraget gäller privatpersoner med t.ex. villor, fritidshus samt vissa ekonomibyggnader.

(Här kan du läsa mer om hur skattereduktionen ”grön teknik” fungerar. Skatteverket.)