Solenergi för dig som privatperson.

Solenergi för dig i villa

Att montera solceller på sitt hus ger en fantastisk känsla. På bara några dagar går du från att se kilowattimmar som en siffra på en räkning, till att se dem som ett värde som du skapar. Att följa sin förbrukning och sin produktion och se hur man varje dag minskar både kostnader och miljöpåverkan är speciellt!

Fördelar med solpaneler

  • Solenergi minskar höga elkostnader
  • Överskottselen går att sälja vidare
  • Solenergi är förnybart och ett miljövänligt alternativ
  • Som privatperson kan du få skattereduktion för grön teknik vid installation av solpaneler, ladd- och lagringslösningar
  • Solpaneler är en investering som ökar värdet på fastigheten

Batterilagring

Vi erbjuder solenergilösningar med smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden

Batterilagring

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du lagra överskottsel som producerats för användning när den bättre behövs. Du kan matcha din produktion med din konsumtion. Målet är att alltid ha tillräcklig kapacitet för din fastighet och bli mer självförsörjande

Rätt lösning!
Vi har batterilösningar både för dig som står inför att installerar solceller och för dig som vill komplettera din solcellsanläggning.

Samma regler gäller som vid solceller. Ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstyp ’Elproduktionsanläggningar’ anlitas för installationen av batteri.

Stödtjänster – CheckWatt 

Provektor erbjuder stödtjänster som ger din solcells- och batterianläggning nya intäktsmöjligheter. Med ett batteri anslutet till vår samarbetspartner CheckWatts virtuella kraftverk får du betalt för att hjälpa till att balansera upp vårt gemensamma centrala elnät. Kraftverket länkar samman batterier över hela landet och ger support till Svenska Kraftnät*.

Du får betalt och bidrar till ett mer balanserat elnät samtidigt som du gör en god investering och medverkar till en hållbar framtid.

  • God investering med hög avkastning
  • Kapa effekttoppar
  • Köp/sälj el när det är stor skillnad på elpriser under dagen
  • Få betalt för att låna ut ditt batteri – oavsett om det används eller inte
  • Bidra till den gröna omställningen

Kom i gång nu, vi hjälper dig med installation och driftsättning av batteri och stödtjänst med CheckWatt.

*Svenska kraftnät är svenska statens myndighet för drift och underhåll av det nationella elnätet. CheckWatt har utvecklat en tjänst som möjliggör sammanlänkning av privata batterier över hela landet kopplade mot Svenska Kraftnät. Därigenom kan hushåll få betalt och samtidigt bidra till elnätets stabilitet.

Från projektering till färdig anläggning

Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt för dig som kund när din solcellsanläggning ska installeras. Vi är med hela vägen!  Vi börjar med ett besök på plats hos dig. Utifrån era förutsättningar gör vi en projektering och tar fram ett förslag. När vi kommit överens, lägger ni en beställning och vi planerar in er installation. Vi hjälper till med det administrativa arbetet som krävs inför installationen, så som föranmälan och färdiganmälan till nätbolag samt skattereduktionen för ”grön teknik”.

Installationen utförs sedan av våra egna montörer och elektriker. Efter att anläggningen är inkopplad kommer nätägaren och ser till att ni har en aktuell elmätare,  därefter kan anläggningen tas i drift och ni bli er egen elproducent.

 


Vad kostar din solenergianläggning?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort för kompletterande uppgifter om din fastighet och vad du har för önskmål.

Till FORMULÄR


Referenser

Se några utvalda projekt hos privatpersoner med olika förutsättningar och önskemål.

Solenergi referenser!

 


Grön Teknik – skatteavdrag

Skatteavdraget på Grön teknik fungerar likt ROT-avdrag. Det ger dig 20% rabattavdrag på solenergi och 50% för ladd- och batterilösningar (skatteavdraget för batteri ges endast i kombination med en befintlig eller ny solcellanläggning)

Avdraget hanteras som rut- och rotavdraget, vilket innebär att köparna får del av lättnaden direkt på fakturan. (Här kan du läsa mer om hur skattereduktionen ”grön teknik” fungerar. Skatteverket.)

Vi hjälper dig genom hela vägen!

Välkommen att kontakta oss.

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09