FAQ

Vi rätar ut vanliga frågor.

Vad är solceller?

En solpanel består av solceller och solljuset gör att solceller kan generera el direkt. Solcellerna består av ett tunt halvledarmaterial som fångar solens energi och omvandlar den till el. En elektrisk ström skapas när solen lyser på solcellen. När fram- och baksidan kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra. När flera solceller kopplas samman bildas en solpanel som kan placeras på hustak, fasader eller mark. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likström till växelström

Hur fungerar solceller?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solceller går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Vad gör växelriktaren?

Det är i solpanelerna som elen produceras, men det är i växelriktaren som elen görs om till den växelström som du kan använda eller sälja.

Växelriktaren är också intelligensen i systemet. Det är genom den du får reda på hur mycket el du producerar och säljer.

Det går också att koppla vissa typer av växelriktare till batterier så att du kan lagra energi som du kan använda när solen inte skiner.

Takets förutsättningar för solceller.

Soltech Energy Solutions är det trygga valet om du ska skaffa solceller och vår organisation är anpassad för att kunna ge en mycket djupgående service i alla led – inte minst för att hålla koll på alla bakomliggande delar som standards, anläggningsregler och allt annat som hör säkerhet och lönsamhet till.

Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Fungerar solceller i Sverige?

Faktum är att Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.

Hur lång tid tar det att installera solceller?

Det tar vanligtvis en vecka att installera solceller beroende på hur stor anläggningen är.

Passar vårt tak för solceller?

Utifrån faktorer som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.

Kan jag tjäna pengar på överskotts-el från mina solpaneler?

Att producerar egen el istället för att köpa och dessutom sälja elen under perioder när du producerar mer än du gör av med, gör att dina elkostnader minskar. Olika elbolag har olika villkor kring hur stor ersättningen är. Vi förhandlar fram extra bra villkor för våra kunder och på så sätt får du bättre betalt för den överskottsel som din anläggning producerar. Vi hjälper dig att hitta rätt elköpare när vi projekterar din anläggning, och med utökad service kan vi hjälpa dig att hitta rätt många år framöver. Du får en bättre energiekonomi och bidrar också till den gröna omställningen – helt automatiskt.

Hur underhåller man solceller?

Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn.

Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.

Vem får installera solceller?

Det är endast utbildad personal och företag med elbehörighet som får installera solceller. En nätansluten solcellsanläggning är en starkströmsanläggning som med för risker vid installation och påverkar er försäkring. Provektor ger er den tryggheten vid installation av solceller. Ni kan kontrollera företagets elbehörighet här: Kolla elföretaget (elsakerhetsverket.se)

Har du fler frågor om solenergi?

Välkommen att höra av dig.

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22