Göta Kanalbolaget

Göta Kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58 slussar. Av sträckan är 87 km grävd kanal. Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Baltzar von Platen startade byggnationen av Göta kanal år 1810 och 1832 stod hela Göta kanal klar. Att färdas längst kanalen är idag en stor och populärt turistattraktion.

Uppdrag

Göta Kanalbolaget önskar skötsel, service och underhåll av broarna, slussar och fastigheter. Under öppet säsongen maj till september önskas beredskap dygnet runt.

Lösning

Provektor har varit med att automatisera broar med nya styrskåp med PLC styrningar. Slussar har byggts om så att de kan fjärrstyras av slussvakten med en fjärrkontroll. Allt för att få bättre uppsikt över slussningen.

Säsong 2017 har det bytts ut kameror, ljud till ny digital teknik vid Rotkilens och Gastorps broar som fjärrstyrs ifrån bron i Töreboda.

Provektor har installerat uttag till båtplatser vid bryggor samt ställplatser till husbilar vid Sjötorp, Hajstorp, Jonsboda, Rödesund och Vassbacken m m.

Under våren och försommaren 2019 genomförs byte av kajkant och montering av ny belysning och uttag på bryggor i Forsvik.

Under försommaren 2019 kommer det utföra installation av elstolpar till Göta Kanalbolaget elbåt som kommer att finnas för uthyrning. Båten kommer att kunna laddas i Karlsborg, Forsvik och Töreboda.