Vårt uppdrag:

Automation

Kundbesök i Singapore och Dubai

Skara – Singapore – Dubai 2019


Kenneth Johansson och Andreas Werner har varit och besökt ett par av våra mest avlägsna kunder – Envac Singapore och Envac Middle East. Provektors uppdragsgivare Envac är ledande vad gäller automatiska avfallshanteringssystem i bostadsområden och flygkök. Provektor hjälper till med elkonstruktion, programmering samt gör skåpsbyggnation för Envac. Allt utförs från vårt huvudkontor och verkstad i Skara. Färdiga skåp skeppas eller flygs och installeras på plats.

Syftet med resan var att gå igenom genomförda arbeten och leveranser. Och självklart, att knyta nya, och värna om gamla kontakter.

I Singapore besökte Kenneth och Andreas flera olika anläggningar för att få input och kunna ta del av hur systemen fungerar i vardagen. De vill tillsammans med kunden hitta förbättringar som kan göras och effektivisera processen. I Singapore är det ett statligt beslut på att nybyggnation av bostadsområden ska ha sopsugningsanläggningar.

Envac Middle East i Dubai och Provektor har haft ett samarbete sedan 2006. Där besöktes bland annat den gigantiska flygplatsen Dubai International airport där Provektor levererat flera etapper till Emirates Flight Catering. Detta är ett av världen absolut störst flygkök. Första leveransen från Provektor till Emirates Flight Catering gick våren 2004. Nu kunde Kenneth och Andreas möte upp den senast levererade anläggningen med apparatskåp, programmering PLC och SCADA.

Att besöka dessa kunder är A och O för att kunna utveckla processen och produkterna vidare. Att diskutera öga mot öga och se förutsättningar och processen i sin helhet gör att idéer skapas och samarbeten stärks.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!