Vårt uppdrag:

Automation Elinstallation

IAC Skara – effektiv palltransport

Skara 2017-


IAC är ett globalt företag som är underleverantör till fordonsindustrin. IAC har verksamhet runt om i världen. Man har cirka 28 000 anställda i 21 länder. Största kunderna till fabriken i Skara är Volvo Cars, Volvo Lastvagnar och Scania. Man har även en del leveranser till Volkswagen och BMW. I Skara jobbar ca 300 personer.

Uppdrag

Ett av uppdragen som Provektor har utfört på IAC var att effektivisera transporten av utgående pall. Vi har ökat kapaciteten genom bandmaskin och uppställningsplats. För att klara växande produktionstakt har ytterligare bansektion installerats.

Lösning

Effektiv bandstation i kombination med etiketthantering för god logistik.

På IAC sköter vi även service på övrig utrustning

Provektor har personal stationeras på IAC på heltid som hjälper till att sköta det löpande underhållet vad gäller elinstallation.

Nyfiken på Provektor? Hör av dig så berättar vi mer!