Framnäs konstgräsplan

Lidköpings föreningsliv spelar fotboll på grönt gräs och väl upplyst året om. Den fjärrvärmeuppvärmda och  upplysta konstgräsplanen vid Framnäs erbjuder förutom en känsla av äkta gräs och evigt dagsljus även en vacker utsikt mot Kinneviken och Kinnekulle.

Uppdrag

 Installera och automatisera belysning av fotbollsplaner Automatisera belysningen för att spara pengar och energi.

Lösning

Provektor installerade en komplett belysning på två fotbollsplaner vid Framnäs i Lidköping, samt konstruktion och byggnation av robusta markskåp för belysningsstyrning. Passagesystem installerades för tändning av belysning sammankopplad med kommunens bokningssystem. Installation och injustering av belysningsmaster och markskåp.