Laddbox Easee Home & Easee Charge – får försäljningsförbud!

Uppdatering 2023-03-22

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox

Elsäkerhetsverket får många frågor kring försäljningsförbudet av två laddboxar från Easee AS. På nedan länk beskrivs den process som följer av att överklagande kommit in till myndigheten.

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

 


Uppdatering 2023-03-16

Elsäkerhetsverket har ålagt Easee att återta laddboxarna från återförsäljare samt vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Beslutet gäller omedelbart i hela EU/EES.

Om du som privatperson har frågor så rekommenderar IN (Installatörsföretagen) att Du kontakta tillverkaren eller Elsäkerhetsverket.
Laddbox får försäljningsförbud | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Vi jobbar, ber om tålamod och inväntar vad som händer för att sedan agera!

 


Skara 2023-03-15

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

När en produkt får ett försäljningsförbud är det tillverkaren eller återförsäljaren som ska kontaktas för vidare frågor. Hur detta kommer att gå till är upp till tillverkaren att kommunicera och verkställa.

Självklart ska detta lösas!

När det står klart hur åtgärder ska skötas så kommer vi självklart att se till att det görs hos dem där vi installerat en laddbox. Vi inväntar tillverkarens återkoppling.

Provektor har installerat många Easee Home & Easee Charge Boxar. Elsäkerhetsverket kan inte uttala sig om vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna.

PS. Som elinstallatör har vi inte gjort något fel eller brutit mot någon lag. Bristen som finns på produkten är inte synbar.

Vi kommer att uppdatera här så fort vi får mer information.

För info så kommer idag ett försäljningsförbud på Eease laddboxar från elsäkerhetsverket.
Laddbox får försäljningsförbud | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Vi förstärker och utvecklar Affärsområde Syd.

Strejkande robotgräsklippare? Det fixar vi.