Integrera solen i din industrifastighet.

Att elanvändningen kommer öka inom bara några år med upp emot fyra gånger så stor efterfrågan som vi har idag är ingen överraskning. I framtiden, som redan är idag, handlar det om att lära oss nyttja förnyelsebara resurser maximalt. Det gäller alla fastigheter – industrier, kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Utmaningen ligger inte bara i att se vilken förnyelsebar källa vi ska använda utan även hur och när vi ska använda dem. Solenergi, plus smart styrning och lagring, för att sedan optimera användningen när den behövs som bäst är bästa lösningen tycker vi!

Behörig elinstallatör för schysst energi

Provektor är först och främst ett elinstallationsföretag med en djup kunskap inom automation, det ska vi fortsätta vara. Vi har rätt behörigheter, kompetens och en den kunskap som krävs för alla former av elinstallation.

Vi kan erbjuda anpassade solenergilösningar och smart styrning i kombination med lagring av energin så du kan använda den när den behövs som mest och din elförsörjning blir långsiktigt hållbar.

Ett helhetsgrepp med tanken i framtiden.

Vi ser över energibehov. Hur elanvändningen ser ut under dygnets timmar samt fasbalanseringsbehov. Laddboxar till bilar och smarta lösningar för framtida lagring är viktiga komponenter att ha med redan från början när en fastighet ska framtidssäkras. Behoven är lika olika som fastigheterna är många men gemensamt är att planera för möjlighet till ett växande behov i framtiden.

Vi är en del av Soltechkoncernen.

Mängder av kunskap i vår närhet.

Sedan mars 2021 är Provektor en del i Soltech-koncernen. Soltech Energy har sitt ursprung i en innovation som föddes på Kungliga Tekniska Högskolan i början av 2000-talet. Sedan dess har de installerat solenergilösningar för fastighetsägare, markägare, privatpersoner, lantbruk och samhällsutvecklingsprojekt över hela landet.

Soltech Energy Solutions
Med vår historia i ryggen och med siktet inställt på framtiden är vår dagliga mission att integrera solen i fler människors vardag. Vi hjälper människor och fastigheter att ställa om till gröna energilösningar. Oavsett om det handlar om en mindre solcellsanläggning på en villa, laddstolpar till en logisitikbyggnad eller stora solcellsparker. Genom att erbjuda estetiska solcellslösningar för tak och fasader – integrerade i byggmaterialen eller monterade utanpå – möter vi kundernas behov idag och gör skillnad för kommande generationer.

Moderbolaget heter Soltech Energy Sweden AB som innefattar koncernledningen. Mer information om organisation, koncernledning, liksom koncernens bolag finner du på https://soltechenergy.com/.

Vi vill optimera hela fastighetens energiproduktion och energikonsumtion.
Välkommen till oss!

Fredrik Erlandsson

Projektledare Grön Teknik

0709445222

Ludvig Danling

Solcellsprojektör

0709 44 52 03