Hällekis skola totalrenoveras

Hällekis skola kommer att få en ordentlig ansiktslyftning. Om- och tillbyggnaden av Hällekis skola startade januari 2017. Huvudbyggnaden totalrenoveras och det görs en tillbyggnad med ny matsal och kök.

Byggarbetena utförs som en partneringentreprenad, ett samarbete mellan förvaltningen för Service & Teknik och byggentreprenören NCC. Provektor gör allt elarbete och arbetet är i full gång hela sommaren.

Skolan ska vara klar till vårterminen 2018. Vi ser fram mot att få ser resultatet.

Ljussättning av den vackra bron i Resville

Minimässa 2017 - Fastighet & Bygg