Gladare kor på Uddetorp

Mjölkkor som får mer ljus och rätt ljus ger en generell ökning av mjölkproduktionen med 8-10% enligt forskningen. På Uddetorps Naturbruksgymnasium utanför Skara jobbar Provektor, på uppdrag av Västfastigheter, med att byta ut de gamla armaturerna i kostallet och installera drygt 100 stycken nya. De nya armaturerna kommer att var dagsljusstyrda. Under ca 16 timmar ska djuren ha dagsljus och den övriga tiden en belysning så att djuren ska vila. Allt för kornas bästa! Projektet ska vara klart i september 2016.

Minimässa - Fastighet & Bygg

Solbryggor i Lidköping