Från sopor till biogas

Provektor är i Halmstad och ska starta upp arbetet med Halmstads Energi och Miljö AB:s (HEM) nya anläggning för optisk sortering av hushållsavfall i Kristinehedverktet.

Envac Optibag AB är uppdragsgivare och vårt åtagande ingår projektering, skåpsbyggnation samt elinstallation. Anläggningen vi bygger kommer ta hand om färgade påsar som konsumenter källsorterar hemma, grön påse som kommer bli biogas övriga kommer skickas till förbränning. I framtiden finns möjlighet att uppgradera anläggningen till att sortera ut fler fraktioner så som, plast, tidning, wellpapp och plåtburkar.

Skåpbyggnationen är i full gång i vår verkstad i Skara sedan några veckor tillbaka. Från vecka 11 kommer Albin Johansson, Alfred Persson, Michael Jensen och Rikard Johansson från Provektor att göra installation på plats i Halmstad. Vårat arbete i Halmstad ska vara klart under maj månad 2017.

Förvandling i etapper på Lugnets äldreboende

Stororder till Provektor