Passage & larm 

Inom Provektors helhetserbjudande för säkerhetsteknik erbjuder vi bland annat passagesystem, lösningar för kameraövervakning, samt olika former av larm. Syftet är att förenkla samt att öka säkerheten – skapa en trygg miljö för människor och skydda materiella värden. Vi utför tjänsterna var för sig eller som en större skräddarsydd helhetslösning.

Passagesystem

Ett passagesystem är smidigt, både för den som ska passera genom en dörr och för den som ska underhålla och sköta systemet. Till exempel om en ”tagg” försvinner räcker det med att spärra den. Man behöver inte byta hela låssystemet.

Ett passagesystem är också enkelt för till exempel rörelsehindrade. En ”tagg” är betydligt lättare att hantera än en nyckel och ett lås.

Genom att använda sig av ett passagesystem ökar man också säkerheten genom att hindra obehöriga från att ta sig in i fastigheten. Systemet skapar en händelseloggar, vid behov kan man se vem som har passerat var, och när.

(Ur drift- och underhållssynpunkt är ett passersystem det mest kostnadseffektiva låssystem man kan ha.)

Bokningssystem – tvättstuga, konferens, tennisplan m m

Man kan enkelt komplettera ett passagesystem med en bokningsfunktion som styr allt ifrån tillträde, aktivitetens längd och val av till exempel maskiner. En funktion som ger kontroll, trygghet och flexibilitet för både användare och den som sköter systemet.

Kameraövervakning (CCTV)Kamera för övervakning på fasad av märket Bosch

Det blir allt vanligare att företag och organisationer investerar i kameraövervakning för att till exempel förebygga skadegörelse eller inbrott, förhindra snatteri och stölder, dokumentera rån eller situationer av hot.

Vi kan självklart hjälpa dig att kombinera kameraövervakning med en automatisk larmfunktion.

Inbrottslarm

Inbrottslarm är idag en anläggning med en kombination av larmanordning. Till exempel sirener, tyst larm (signal till bevakningsföretag), rörelse- och glaskrossdetektorer, övervakningskameror, utrymningslarm, överfallslarm, passagesystem.

Behoven är väldigt olika från kund till kund. Vi utför projektering av inbrottslarm efter dina behov, önskemål och krav.

Trygghetslarm

Trygghetslarm används oftast i olika vårdinrättningar eller gruppboenden. Larmet gör det möjligt för användaren att snabbt påkalla hjälp vid olika situationer och kopplas vanligtvis till vårdansvarig eller larmcentral.


Alla har olika behov. Vi anpassar våra lösningar

Vi börjar alltid med att tillsammans med kunden göra en behovsanalys. Utefter den tar vi fram en lösning och ett kostnadsförslag.

I vår planering finns alltid tanken på flexibilitet i lösningarna. Förutsättningar kan förändras till exempel genom att företag växer och eller att kunden efter en tid vill bygga på systemen. Det händer även mycket inom säkerhetstekniken idag och det gäller att arbeta med system som är lätta att uppdatera.

Utbildning och service

Självklart bidrar vi även med utbildning och service av det vi installerar. Behov och önskemål är väldigt olika. Vi skräddarsyr utefter vad ni önskar.

Vi är märkesoberoende och använder det system som passar dig och dina behov bäst.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med passage & larm?

Jonas Gunnervik

Ansvarig passage & säkerhet

0706 92 56 71