Passage & larm

Inom Provektors helhetserbjudande för säkerhetsteknik erbjuder vi bland annat passagesystem, lösningar för kameraövervakning, samt olika former av larm.

Syftet med tjänsterna är att öka och förenkla säkerheten för organisationer, skapa en trygg miljö för människor och skydda materiella värden. Vi utför tjänsterna var för sig eller som en del i en större skräddarsydd helhetslösning.

Passage med kod och bircka

Passagesystem

Genom att installera en kortläsare stänger man ute obehöriga och slipper hanteringen av nycklar. För att öka säkerheten ytterligare kan man använda kod eller tag.  Passagesystem kan kombineras med porttelefon för att skapa rationell hantering av besökare. Vi har lösningar för både bostadshus och företag. Man kan även implementera bokningar av till exempel konferensrum eller tvättstugor via webbläsare.

Kameraövervakning (CCTV)

Det blir allt vanligare att företag och organisationer investerar i kameraövervakning för att till exempel förebygga skadegörelse eller inbrott, förhindra snatteri och stölder, dokumentera rån eller situationer av hot. En kameraövervakning kan självklart kombineras med en automatisk larmfunktion.

Vad gäller bildhantering och olika möjligheter av lagring av media finns idag lösningar på allt från lokal hantering till nätverkslösningar. Förutom att vi sköter projektering och installation hjälper vi även till med ansökan och tillståndsformalia om sådan krävs.

Inbrottslarm

Vi utför projektering av säkerhetssystem efter kundens behov och krav. Det finns idag stora möjligheter att skräddarsy en säkerhetsanläggning med till exempel överfallslarm, passerkontroll, utrymningslarm och kameraövervakning.

Trygghetslarm

Trygghetslarm används oftast i olika vårdinrättningar eller gruppboenden. Larmet gör det möjligt för användaren att snabbt påkalla hjälp vid olika situationer och kopplas vanligtvis till vårdansvarig eller larmcentral.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Passage & larm?

Sara Liljedahl

Ansvarig passage & larm

0768 85 36 56

Thomas Piepkorn

Behörig ingenjör brandlarm

0706 92 56 71