Brandlarm

Provektor är certifierad Anläggarfirma brandlarm av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (SBSC) enligt Svenska brandskyddsföreningens regelverk SBF1008:2. Det betyder att vi har den kunskap som krävs för att installera ett brandlarm och utfärda anläggarintyg enligt SBF110 där utförandet av brandlarmanläggningar finns beskrivet. Vi kan med egen personal, installera en brandlarmsanläggning i sin helhet.

Vi hjälper dig hela vägen med ditt brandlarm.

  • Projektering av anläggningar i varierande storlek
  • Installation
  • Driftsättning och avprovning
  • Utfärdande av Anläggarintyg

Hur ska ett brandlarm utformas?

Det kan se olika ut beroende på vilka krav som ställs. Det kan vara krav från myndigheter som t ex Boverkets Byggregler (BBR). Dessa regler gäller vid nybyggnad och vid större ombyggnader. Det kan också vara krav från försäkringsbolag som då ofta erbjuder en reducerad avgift på premien.

I många fall så installeras brandlarm av ”egen ambition” som det kallas. Detta är naturligtvis väldigt positivt. Då har fastighetsägaren själv kommit fram till att det ska finnas ett larm som skydd både för byggnad och personal.

I samband med detta kan nämnas att det också finns särskilda regler hur man utformar brandskyddet i lokalerna vad gäller utrymning vid fara, var brandredskap ska finnas osv. Detta kallas Systematiskt Brandskyddsarbete och ska finnas och bedrivas av ledningen för verksamheten vid alla arbetsplatser. Här kan vi också hjälpa till med rådgivning.

Rätt brandlarm för din verksamhet. Vi hjälper dig.

Att installera ett brandlarm är ingen rutinåtgärd utan har högst anpassade lösningar. Vi bör träffas för att gå igenom dina lokaler. Därefter hjälper vi dig göra en analys av hur ett optimalt brandskydd ska utformas för er.

Produkterna vi levererar uppfyller naturligtvis gällande krav i SBF110. För att hålla hög kvalitet använder vi oss av välkända och etablerade varumärken, som t ex Esmi och Consilium.

Vill du veta mer om vår brandlarmsverksamhet.

Sara Liljedahl

Ansvarig passage & larm

0768 85 36 56

Thomas Piepkorn

Behörig ingenjör brandlarm

0706 92 56 71