Brandlarm

Vi har tagit ytterligare ett steg i vår utveckling och kan nu, med egen personal, projektera och installera brandlarmsanläggningar i sin helhet.

Provektor är certifierad anläggarfirma brandlarm av Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (SBSC) enligt Svenska brandskyddsföreningens regelverk SBF1008:2. Det betyder att vi har den kunskap som krävs för att installera ett brandlarm och utfärda anläggarintyg enligt SBF110 där utförandet av brandlarmanläggningar finns beskrivet.

För kunder som vill ha ett brandlarm kan vi alltså erbjuda:

  • Projektering av anläggningar i varierande storlek
  • Installation
  • Driftsättning och avprovning
  • Utfärdande av Anläggarintyg

Produkterna vi levererar uppfyller naturligtvis gällande krav i SBF110. För att hålla hög kvalitet använder vi oss av välkända och etablerade varumärken, som t ex Esmi och Consilium.

Arne Bengtsson ansvarar för Provektors brandlarmsverksamhet, som Behörig ingenjör Brandlarm kan Arne hjälpa till att svara på alla frågor som handlar om brandlarm.

Vill du veta mer om vår brandlarmsverksamhet.

Arne Bengtsson

Behörig ingenjör brandlarm

0709 44 52 16