Full fart i Djäknehuset

Djäkne skolan i Skara ska byggas om till ett modernt stadshus. Drygt 100 st kommer att få sina arbetsplatser i det nya stadshuset. Det är en unik byggnad där man nu önskar att bevara karaktären i huset samtidigt måste man ta hänsyn till dagens krav på ergonomi, akustik, teknik, ventilation, brandskydd, tillgänglighet och säkerhet.

Byggnation av nytt kommunledningskontor Djäknehuset är nu i fullgång efter projekteringsfas och 3D-samordning i ett partning projekt med byggaren Serneke Bygg AB och Skara Kommun. Vi är mellan 8-10 personer som arbetar på plats i med att installera belysning samt uttag i så tidsenligt stil som möjlig. Data uttag för kontorsplatser samt WiFi. Brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, fastighetsautomation, nödbelysning, MSB. Besiktning och överlämnade kommer ske efter sommaren 2019.

Projekt Lusail – Qatar

Kristinedals Ullspinneri