Solparker

Solparker

Behovet av förnybar energi och el ökar

Det lokala behovet av grön el och förnybar energi är högre än någonsin. Med den senaste tiden av energikriser, produktionsstopp i industrin och importerad dyr el i färskt minne blir solenergi en lösning som möter upp mot alla dessa problem. Dessutom gör det klimatet en stor tjänst och en solpark bidrar till den gröna omställningen. Vi har den kunskap som krävs för att skapa energi på marken och anpassar markanläggningarna utifrån hur området och behovet ser ut. Vi tittar på markförhållandena och tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Anpassade solcellsanläggningar på marken

Vi anpassar de solparker som vi bygger efter de särskilda förutsättningar som gäller för solcellsanläggningar på mark som skiljer sig mycket från de mer etablerade taklösningar. På mark gäller andra regler och annan hänsyn måste tas för att exempelvis skydda en park för intrång, bygga säkert med tanke på all kraft som både cirkulerar och genereras. Det måste fungera med markförutsättningar, djur och natur.

Bli solbonde eller solbrukare!

Den yta som i dagsläget står oanvänd kan med relativt enkla medel omvandlas till en stor solcellsanläggning och energiförsörjare, för dig och ditt närområde. Solparker kan utöver att vara en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla vara ett bra komplement till den verksamhet du driver som landägare. Steget att bli solbonde eller solbrukare är mindre än vad man kan tro!

Välkommen att kontakta oss!

Fredrik Erlandsson

Ansvarig Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 22

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52