Solpaneler.

Solpaneler

Solpaneler med smart styrning och lagring

För att säkerställa fastigheters nuvarande och framtida behov av energi tillgodoser vi inte bara lösningar för förnyelsebar energi utan framförallt hur och när vi använder den på bästa sätt. Vi erbjuder utöver solenergilösningar även tech-lösningar för smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden.

Solpaneler på tak

Utifrån faktorer som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller. De flesta tak är tillräckligt stora för att producera en betydande mängd av en vanlig årsförbrukning av el.

Ett solcellssystem på 5 kW kräver en yta på ca 25 m². En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år. På större fastighetstak kan därför stora mängder förnybar energi produceras.

Solcellsanläggningar på marken

Vi anpassar de solparker som vi bygger efter de särskilda förutsättningar som gäller för solcellsanläggningar på mark som skiljer sig mycket från de mer etablerade taklösningar.

På mark gäller andra regler och annan hänsyn måste tas för att exempelvis skydda en park för intrång, bygga säkert med tanke på all kraft som både cirkulerar och genereras. Det måste fungera med markförutsättningar, djur och natur.

Takintegrerade solpaneler

Våra integrerade solpaneler är moderna takpannor med fullt integrerade solceller. Hållbara material och snygg design gör att det inte bara ser ut som vanliga takpannor, utan ersätter dem helt och hållet.

Den är cirka 10 betongpannor stor för att maximera antalet solceller, och därmed även energiupptagningen. Trots det är taket inte mer komplicerat att lägga än vanliga takpannor.

Fasadintegrerade solpaneler

Våra integrerade solfasader är utvecklade för att vara ett självklart val vid ditt nästa byggprojekt. Som klimatskal ersätter eller kompletterar det tegel, plåt, trä eller puts helt och hållet. Med integrerade solceller i hela fasaden, från marken ända upp till taket, tar du tillvara på solens förnybara energi på bästa möjliga sätt.

Nyfiken på solenergi och tillhörande produkter?

Välkommen att höra av dig till oss.

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52