Solenergi, lösningar & produkter.

Lösningar & produkter

Smart styrning och lagring

För att säkerställa fastigheters nuvarande och framtida behov av energi tillgodoser vi inte bara lösningar för förnyelsebar energi utan framförallt hur och när vi använder den på bästa sätt. Vi erbjuder utöver solenergilösningar även tech-lösningar för smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden.

Solpaneler på tak

Utifrån faktorer som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller. De flesta tak är tillräckligt stora för att producera en betydande mängd av en vanlig årsförbrukning av el. Ett solcellssystem på 5 kW kräver en yta på ca 25 m². En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år. På större fastighetstak kan därför stora mängder förnybar energi produceras.

Få kontroll över energiförbrukningen i din fastighet

I takt med den allt snabbare elektrifieringen i samhället har effekt- och energitillgång tillsammans med ökade elkostnader blivit en stor fråga. Allt fler ser det som självklart att energioptimera fastigheten för att på så sätt klara av och bidra till omställningen till hållbar och lokal energiproduktion samt laddning av elfordon. Kostnaden för nätanslutning, säkrings- och effektabonnemang har stigit kraftigt under de senaste åren och allt tyder på dessa kostnader kommer fortsätta att öka framöver. Att som fastighetsägare koppla greppet om den egna nätanslutningen kan därför ge stora vinster både för miljön och plånboken.

En bild som visar strömflöde och effektflöde som du ser det på din skärm. Tydligt, överskådligt och spännande!

Lägre energi- och driftskostnad ger ett högre fastighetsvärde

Ferroamps energiteknik reducerar energiförluster för dem som har solceller och elbilar. Genom att fasbalansera och erbjuda likströmsnät i fastigheter kan förlusterna reduceras med ca 30%. Det ger lägre energi- och driftskostnad och ett högre fastighetsvärde. Framtidsäkra med ETT system för energilager, solceller och elbilsladdning

Takintegrerade solpaneler

Våra integrerade solpaneler är moderna takpannor med fullt integrerade solceller. Hållbara material och snygg design gör att det inte bara ser ut som vanliga takpannor, utan ersätter dem helt och hållet.

Den är cirka 10 betongpannor stor för att maximera antalet solceller, och därmed även energiupptagningen. Trots det är taket inte mer komplicerat att lägga än vanliga takpannor.

Fasadintegrerade solpaneler

Våra integrerade solfasader är utvecklade för att vara ett självklart val vid ditt nästa byggprojekt. Som klimatskal ersätter eller kompletterar det tegel, plåt, trä eller puts helt och hållet. Med integrerade solceller i hela fasaden, från marken ända upp till taket, tar du tillvara på solens förnybara energi på bästa möjliga sätt.

Laddstolpar för en grönare framtid

Vi erbjuder stora och små laddlösningar till företag, bostadsrättsföreningar, offentlig förvaltning och dig som laddar bilen hemma i villan. Hos oss kan du få hjälp med allt ifrån enskilda laddstationer till uppkopplade statoiner via laddnät och smarta betallösningar.

 

Nyfiken på solenergi och tillhörande produkter?

Välkommen att höra av dig till oss.

Fredrik Erlandsson

Ansvarig Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 22

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52