Batterilagring & stödtjänster

Vi erbjuder solenergilösningar med smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden

Batterilagring

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du lagra överskottsel som producerats för användning när den bättre behövs. Du kan matcha din produktion med din konsumtion. Målet är att alltid ha tillräcklig kapacitet för din fastighet och bli mer självförsörjande

Rätt lösning!

Vi har batterilösningar både för dig som står inför att installerar solceller och för dig som vill komplettera din solcellsanläggning.

Samma regler gäller som vid solceller. Ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstyp ’Elproduktionsanläggningar’ anlitas för installationen av batteri.

Stödtjänster – nya intäktsmöjligheter

Provektor erbjuder stödtjänster som ger din solcells- och batterianläggning nya intäktsmöjligheter. Med ett batteri anslutet till vår samarbetspartner CheckWatt får du betalt för att hjälpa till att balansera upp vårt gemensamma centrala elnät.

Du får betalt och bidrar till ett mer balanserat elnät samtidigt som du gör en god investering och medverkar till en hållbar framtid.

  • God investering med hög avkastning
  • Kapa effekttoppar
  • Köp/sälj el när det är stor skillnad på elpriser under dagen
  • Få betalt för att hjälpa svenska kraftnät att balansera elnätet*
  • Bidra till den gröna omställningen

Kom i gång nu vi hjälper dig med installation och driftsättning av batteri och stödtjänst med CheckWatt.

*Svenska kraftnät är svenska statens myndighet för drift och underhåll av det nationella elnätet. CheckWatt har utvecklat en tjänst som möjliggör sammanlänkning av privata batterier över hela landet kopplade mot Svenska Kraftnät. Därigenom kan hushåll få betalt och samtidigt bidra till elnätets stabilitet.

Tjoho!

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22