Batterilagring & Stödtjänster

Batterilagring & stödtjänster

Vi erbjuder solenergilösningar med smart styrning och lagring som tillsammans skapar en lönsam och smart energianvändning. Både idag och i framtiden.

Få kontroll över energiförbrukningen i din fastighet

I takt med den allt snabbare elektrifieringen i samhället har effekt- och energitillgång tillsammans med ökade elkostnader blivit en stor fråga. Allt fler ser det som självklart att energioptimera fastigheten för att på så sätt klara av och bidra till omställningen till hållbar och lokal energiproduktion samt laddning av elfordon. Kostnaden för nätanslutning, säkrings- och effektabonnemang har stigit kraftigt under de senaste åren och allt tyder på dessa kostnader kommer fortsätta att öka framöver. Att som fastighetsägare koppla greppet om den egna nätanslutningen kan därför ge stora vinster både för miljön och plånboken.

Batterilagring

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du lagra överskottsel som producerats för användning när den bättre behövs. Du kan matcha din produktion med din konsumtion. Målet är att alltid ha tillräcklig kapacitet för din fastighet och bli mer självförsörjande.

Rätt lösning!

Vi har batterilösningar både för dig som står inför att installerar solceller och för dig som vill komplettera din solcellsanläggning.

Samma regler gäller som vid solceller. Ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket med verksamhetstyp ’Elproduktionsanläggningar’ anlitas för installationen av batteri.

Stödtjänster – nya intäktsmöjligheter

Provektor erbjuder stödtjänster som ger din solcells- och batterianläggning nya intäktsmöjligheter. Med ett batteri anslutet till vår samarbetspartner CheckWatt får du betalt för att hjälpa till att balansera upp vårt gemensamma centrala elnät.

Du får betalt och bidrar till ett mer balanserat elnät samtidigt som du gör en god investering och medverkar till en hållbar framtid.

  • God investering med hög avkastning
  • Kapa effekttoppar
  • Köp/sälj el när det är stor skillnad på elpriser under dagen
  • Få betalt för att hjälpa svenska kraftnät att balansera elnätet*
  • Bidra till den gröna omställningen

KONTAKTA OSS KNAPP
Kom i gång nu vi hjälper dig med installation och driftsättning av batteri och stödtjänst med CheckWatt.

*Svenska kraftnät är svenska statens myndighet för drift och underhåll av det nationella elnätet. CheckWatt har utvecklat en tjänst som möjliggör sammanlänkning av privata batterier över hela landet kopplade mot Svenska Kraftnät. Därigenom kan hushåll få betalt och samtidigt bidra till elnätets stabilitet.

Ferroamp

Lägre energi- och driftskostnad ger ett högre fastighetsvärde

Ferroamp-systemet innebär ett nytt sätt att tänka på fastighetsel. I stället för att titta på varje funktion för sig får fastigheten en flexibel och styrbar infrastruktur som kan hantera både dagens och morgondagens behov.

Ferroamps energiteknik reducerar energiförluster för dem som har solceller och elbilar. Genom att fasbalansera och erbjuda likströmsnät i fastigheter kan förlusterna reduceras med ca 30%. Det ger lägre energi- och driftskostnad och ett högre fastighetsvärde. Framtidsäkra med ETT system för energilager, solceller och elbilsladdning

Välkommen att kontakta oss!

Fredrik Erlandsson

Chef Solenergi & Laddlösningar

0709 44 52 22

Johan Svensson

Solenergi & laddlösningar

0709 44 52 09

Andreas Åhman Dahlström

Solenergi & laddlösningar

0709 44 18 52