RPC Superfos

RPC Superfos är en division i RPC Group och en av Europas största tillverkare av högkvalitets, formsprutade och termoformade plastförpackningar till livsmedelsindustrin och non-food. RPC Superfos har sitt huvudkontor i Danmark och har totalt 2300 anställda och 15 fabriker i Europa och USA med en omsättning på över 525 millioner Euro.

Uppdrag

Uppgradering av materialhanteringssystemet som styr hela processen från intag av plastgranulat till blandning (recepthantering) och utblås till formsprutorna.

Lösning

Provektor gjorde en funktionsspecifikation ihop med kunden där målet var att öka produktionen och modernisera processen. Ett SCADA-system utvecklades för att analysera fel och visualisera processen.