Qatar – Pearl of Qatar

Pearl of Qatar är en konstgjord ö som spänner över nästan fyra miljoner kvadratmeter. Den är belägen några kilometer norr om Doha centrum, Qatar. När pärlan är färdig, kommer den att ge över 32 kilometer ny kust, Det kommer att finnas plats för ca 45 000 invånare. Man räknar med ca 18 000 villor och lyxlägenheter. Förutom det kommer det att finnas Lyxhotell, företagskontor, tre lyxiga marinor med plats för över 800 båtar, kommer det även att finnas ett flertal lyxbutiker och restauranger m m.

Uppdrag

Provektors uppdragsgivare Envac Middle East är ledande vad gäller automatiska avfallshanteringssystem i bostadsområden har installerat en anläggning i Pearl of Qatar. Provektor har deltagit i projektet med leverans av konstruktion och design av ställverk (MCC), apparatskåp (ECC/CB) samt byggnation av dessa.

Lösning

Inledningsvis har vi varit med och tagit fram tekniska lösningar och tjänster i anbudsskedet. Efter upphandling har uppdraget omfattat leverans av:
Konstruktion & design
Byggnation av ställverk MCC
Byggnation av apparatskåp ECC/CB
Egenkontroller och tester enligt gällande standarder
Eldokumentation
Transporthandlingar för export COO m fl.
Packning för oceanfrakt.