Kanstanjens förskola – installation förskola

Förskolan Kastanjen finns i Ardala, som är ett mindre samhälle med tillhörande landsbygd, cirka sju kilometer från Skara tätort. Kastanjen har fem avdelningar.

Vårat uppdrag

Förskolan Kastanjen har byggts om och det har blivit nya förutsättningar. I dagsläget finns inget heltäckande brandlarm i lokalerna Provektors uppdrag är att installera ett helt nytt brandlarm som uppfyller dagens krav inklusive ett yttre skydd av fasaden i form av en värmedetekterande kabel runt hela byggnaden.

Dagsläge januari 2018

Innan installationen påbörjas har en projektering gjorts som visar placering av detektorer, larmknappar och larmdon. På plats på Kastanjen går projektledaren igenom projekteringen med montören för att i detalj bestämma hur installationen ska utföras. Vi granskar och jämför alla utrymmen mot ritningarna för att se om några förändringar har skett i planlösningen under senare tid. I just detta fall har ett par väggar tagits bort och två nya utrymmen för ventilationsaggregat tillkommit. Efter justering av ritningarna kan installationen påbörjas. Samtidigt kan Orienteringsritningar för brandlarmet börja upprättas med de ändrade ritningarna som grund.

Om ett par veckor när installationen är klar börjar driftsättning av anläggningen. Fortsättning följer!