Smarta hemmet

Ett modernare liv, spar energi och få ökad bekvämlighet.  Rumstemperatur som anpassas till tiden på dygnet, lampor som tänds och släcks när du vill – hur du vill. Köksapparater som stänger av sig själva när de är färdiga. Vi jobbar med flera olika system, Smarta Hem, KNX och Pleid. Styr allt med din Smartphone eller tablet både när du är hemma eller på distans.

Vill hjälper dig med lösningar för smart hem lösningar!

Som privatperson börjar du med att kontakta ditt närmaste Provektorkontor för hjälp. Personalen på din ort känner till förutsättningarna i ditt område och kan snabbt sätta sig in i dina önskemål och funderingar. Tillsammans planerar ni sedan en lösning och du får en kostnadsberäkning för genomförandet.