Larm & övervakning

Ny teknik inom larm och övervakningsområdet ger idag stora möjligheter att skapa en trygg miljö för människor och egendom. I Provektors kompletta erbjudande ingår olika lösningar för larm, övervakning och passersystem. Vi utför tjänsterna var för sig eller som en del i en större helhetslösning.

Passagesystem 300x300Inbrottslarm & brandskydd

Vi utför projektering av säkerhetssystem efter kundens behov och krav. Det finns idag stora möjligheter att skräddarsy en säkerhetsanläggning med till exempel överfallslarm, passerkontroll, utrymningslarm och kameraövervakning. Inbrottslarm kan med fördel även kompletteras med rökdetektorer för brandskydd, alternativt larm för gas.

Vill du gå vidare?

Som privatperson börjar du med att kontakta ditt närmaste Provektorkontor för hjälp. Personalen på din ort känner till förutsättningarna i ditt område och kan snabbt sätta sig in i dina önskemål och funderingar. Tillsammans planerar ni sedan en lösning och du får en kostnadsberäkning för genomförandet.

Om Provektor

Elinstallation har varit grunden i Provektors verksamhet sedan starten 1949 så vi kan vår sak. Idag är vi den största privatägda elfirman i Skaraborg och vi finns nära dig via ett antal lokalkontor för att kunna ge bästa service. Våra installatörer är engagerade och tar ansvar för att jobbet blir prydligt och korrekt utfört.