Larm & övervakning

Ny teknik inom larm, övervaknings och brandlarm ger idag stora möjligheter att skapa en trygg miljö för människor och egendom. I Provektors kompletta erbjudande ingår olika lösningar för larm, övervakning och passersystem. Vi utför tjänsterna var för sig eller som en del i en större helhetslösning.

Vi installerar ditt hemlarm!

Som privatperson börjar du med att kontakta ditt närmaste Provektorkontor för hjälp. Personalen på din ort känner till förutsättningarna i ditt område och kan snabbt sätta sig in i dina önskemål och funderingar. Tillsammans planerar ni sedan en lösning och du får en kostnadsberäkning för genomförandet.