På gång december 2018

Djäknehuset – Skara

Djäkne skolan i Skara ska byggas om till ett modernt stadshus. Drygt 100 stycken kommer att få sina arbetsplatser i det nya stadshuset.  Det är en unik byggnad där man nu önskar att bevara karaktären i huset samtidigt måste man ta hänsyn till dagens krav på ergonomi, akustik, teknik, ventilation, brandskydd, tillgänglighet och säkerhet.

Byggnation av nytt kommunledningskontor Djäknehuset är nu i fullgång efter projekteringsfas och 3D-samordning i ett partning projekt med byggaren Serneke Bygg AB och Skara Kommun. Vi är mellan 8-10 personer som arbetar på plats i med att installera belysning samt uttag i så tidsenligt stil som möjlig. Data uttag för kontorsplatser samt WiFi. Brandlarm, passagesystem, inbrottslarm, fastighetsautomation, nödbelysning, MSB. Besiktning och överlämnade kommer ske efter sommaren 2019.

 

Projekt Lusail – Qatar

Sophantering i statsmiljö. Provektors uppdragsgivare Envac Middle East är ledande vad gäller automatiska avfallshanteringssystem i bostadsområden och arbetar med att installera en anläggning i den nya stadsdelen Lusail. Provektor har deltagit i projektet med leverans av konstruktion/design och programmering av PLC/Scada-systemdesign samt byggnation av apparatskåp

 

Detta är en av de största anläggningar till ytan som vi gjort åt Envac. Arbetet kommer att pågå även först kvartalet av 2019.

 

Kristinedals Ullspinneri – Lidköping

Provektor har fått uppdraget att belysa dom gamla textilfabrikerna i Kristinedal utanför Saleby. För att skapa en fin stämning som lyfter fram fasaderna och delar av forsen så har armaturerna monterats i strategiskt avstånd från fasaden för att inte skapa en spöklik känsla. Vi vill fokusera på ett svepande ljus från ett och samma håll som kan liknas med solens strålar vid en underbar soluppgång. Med tanke på att det är mörkt i dalen runt omkring så är det viktigt att det inte blir för mycket armaturer, finkänslan i att hitta rätt nivå är otaliga provbelysningar med tillfälligt monterade lampor. Vi har även tänkt på djurlivet och för att inte störa djur som söker skydd i mörkret så har det monterats speciella bländskydd på armaturerna. Det betyder att man i stort sett måste stå precis framför en armatur om man ska få ljuset på sig.

Vi har valt att använda endast 5 stycken lampor som är en variant av bredstrålande ljuskanon. Vi har som mål att aldrig störa djurliv eller kringboende i form av bländande belysning vid denna typ av installation.

Frostaliden – Skövde

På Frostaliden växer Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme fram. Här bygger vi sex hus med totalt 189 lägenheter, i hållbara material och med närhet till det mesta.

Inflyttning sker i tre etapper under 2019 och 2020. Byggnationen är i ful fart med i dagsläget 10 medarbetare på plats. De första arbetena startade sen höst 2017 och kommer fortsätta fram till sommaren 2020. Vi på Provektor har fått ansvaret för elanläggningens installation och uppstart. Vi ser fram emot att lämna över en ståtlig anläggning som är belag i Karstorps området i Skövde.

Billig trygghet för dyr gröda.

Vi växer och söker nya arbetskamrater!