Säkert hem? En så liten investering ger så mycket trygghet.

En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring. Jordfelsbrytaren skyddar både mot personskador och bränder. Främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett jordfel uppstår. 

En jordfelsbrytare känner av om strömmen i ditt hem går fel väg. Den känner hur mycket ström som går ut till lampor, apparater och annat som kopplas in och hur mycket som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket, annars försvinner det ström någonstans. Till exempel genom en person som kommit åt en strömförande del. Jordfelsbrytaren bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.

Nu hjälper vi dig!

JORDFELSBRYTARE installerat och klart för endast 2.495:-

Inklusive moms. I priset ingår: Jordfelsbrytare 25A och installation.

Vill du boka in en billig livförsäkring? Eller har några frågor?

Kontakta Johan Ström Bohrén på tel 0768 85 36 74 eller 0510 42 60 00

Priset förutsätter att du har rätt till ROT-avdrag. Vid eventuella jordfel som redan finns i anläggningen så tillkommer felsökningstid, detta meddelar vi självklart innan vi gör något. Kampanjen gäller  tom 29 november. 30 dagar betalningsvillkor. Provektor administrerar eventuellt ROT-avdrag.

Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidshem. Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgades eller ändrades.

__________________________________________________________________________________________________________

PS: Jordfelsbrytare och säkringar (proppar) är två olika saker som kompletterar varandra, båda behövs. Säkringen bryter strömmen om den blir så hög att det är risk för överhettade ledningar och eldsvåda, t.ex. om för många elslukande saker kopplas in. Men säkringar bryter inte för de relativt svaga strömmar som går igenom någons kropp och kan vara dödliga.

Jordfelsbrytaren är ett bra kompletterande skydd till andra skyddsåtgärder som säkringar, skyddsjordning, petsäkra vägguttag/grenuttag och naturligtvis underhåll av el-anläggningen.
Installation av jordfelsbrytare kan hos vissa försäkringsbolag ge lägre premie.

__________________________________________________________________________________________________________