Passage & larm

Inom Provektors helhetserbjudande för säkerhetsteknik erbjuder vi bland annat passagesystem, lösningar för kameraövervakning, samt olika former av larm. Syftet med tjänsterna är att öka och förenkla säkerheten för organisationer, skapa en trygg miljö för människor och skydda materiella värden. Vi utför tjänsterna var för sig eller som en del i en större skräddarsydd helhetslösning.

PassagesystemPassagesystem

Genom att installera en kortläsare stänger man ute obehöriga och slipper hanteringen av nycklar. För att öka säkerheten ytterligare kan man använda kod eller tag. Man kan även implementera bokningar av till exempel konferensrum via webbläsare. Passagesystem kan kombineras med porttelefon för att skapa rationell hantering av besökare.

Kameraövervakning (CCTV)

Det blir allt vanligare att företag övervakar rent industriella processer från distans och där är kameraövervakning mycket praktiskt och rationellt. Självklart jobbar vi även med klassisk övervakning av egendom och fastigheter kopplat till larmfunktioner. Vad gäller bildhantering och olika möjligheter av lagring av media finns idag lösningar på allt från lokal hantering till nätverkslösningar. Förutom att vi sköter projektering och installation hjälper vi även till med ansökan och tillståndsformalia om sådan krävs.

Inbrottslarm

Vi utför projektering av säkerhetssystem efter kundens behov och krav. Det finns idag stora möjligheter att skräddarsy en säkerhetsanläggning med till exempel överfallslarm, passerkontroll, utrymningslarm och kameraövervakning.

Vill du veta mer om Passage & larm?

Jonas Gunnervik

Ansvarig passage & säkerhet

0706 92 56 71