Nätverk & Fiber

Idag är ett stabilt och säkert nätverk en grundläggande och kritisk funktion i all industriell verksamhet. Vi har lång erfarenhet av både projektering och installation av moderna fibernät och traditionella kopparnät.

I vårt erbjudande mot industrin ingår dragning av och installation av fastighetsnäten men även kommunikationen mellan kundanpassad utrustning, maskiner och mjukvara. Som maskintillverkare med stort fokus på modern övervakning och styrning är vi mycket förtrogna med kraven på väl fungerande datakommunikation.

Vill du veta mer om Nätver & Fiber?

Emil Frid

Affärsområdeschef installation Väst

0709 44 52 27