Energieffektivisering – en hög besparingspotential inom industrin

Det finns möjligheter till en rejäl kostnadsbesparing i industrins energianvändning,
både vad gäller produktionsprocesser och i lokaler.

Vi har spetskompetens inom energieffektivisering och kan erbjuda:

  • Analys
  • Förslag på förbättringar
  • Genomförande av föreslagna förbättringar.

Så här går det till:

  • Vi besöker er och gör en analys av för att hitta effektiviseringsmöjligheter hos er
  • Ger förslag på de anpassningar som kan göras för att minska energiåtgången
  • Efter genomför förstudie kan vi realisera insatserna för en sänkt energiåtgång

Vi har gedigen erfarenhet och samarbetar med ett nätverk av specialister inom:

El, Tryckluft, Värmepumpar, Pannanläggningar, Industriella kyl- och värmesystem,
Ånga, Kyla och Återvinningssystem.

Energieffektivisering ger dessutom positiva miljöeffekter och bidrar till ökad hållbarhet.