Solceller

Provektor är i första hand proffs på elinstallationer. Vad kan vara ett bättre exempel på en elinstallation, än en solcellsanläggning. Solenergi orsakar inga miljöfarliga utsläpp och är en förnybar energikälla. Att välja en solcellsanläggning är att satsa på en klimatsmart, lättskött energikälla med lång livstid.

Behörig elinstallatör för schysst energi

Rätt kompetens och kunskap krävs för att din investering i en solcellsanläggning ska löna sig. Våra elektriker och samarbetspartners har förståelse för hur dimensioneringen ska se ut med de förutsättningar som du har, det gör att vi kan optimera anläggningen på alla sätt. Din investering har snart gett positiv effekt – både för dig och för miljön.

Vi är ett elinstallationsföretag i framkant som prioriterar hållbarhet och miljöfrågor. Vår ambition är inte att bli störst på solceller, men att jobba aktivt för omställningen till förnybar el är självklart för oss och såklart något vi också vill dela med våra kunder.

Från start till mål

Provektor vill verka för en förnybar framtid och installation av solcellsanläggningar är ett av sätten vi bidrar till det. Vi hjälper dig från början med design, konfiguration, avkastningskalkyl, installation, driftssätting till uppföljning. Vill du veta mer om solcellsanläggningar? Kontakta oss på Provektor för mer information.


Installera ”grön teknik”

Installera ”grön teknik” – fungerar som rot!

”Grön teknik” är ett samlingsbegrepp för teknik som gynnar klimatet. Om du ska installera ”grön teknik” kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och sköts av Skatteverket. Du som privatperson får avdraget direkt på din faktura från oss.

Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen gäller:
  • Installation av laddningspunkt för elfordon
  • Installation av solceller
  • Hybridsystem (solceller och solfångare) förutsatt att minst 20 procent av energin som anläggningen producerar är el
  • Lagringsmöjligheter för egenproducerad el

Precis som för övriga rotavdraget, måste du betala tillräckligt mycket skatt för att kunna ta del av det. Installatören måste även ha F-skatt. Maxbeloppet ligger på 50 000 kronor per år och person. Det gäller för både villaägare och dig som bor i bostadsrätt.

Vad gäller vid installation av solceller.

  • Skattereduktion ges med högst 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
  • Om systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av systemets sammanlagda produktion utgöra elproduktion.
  • Installation som enbart tillför bostaden el och värme, oavsett var på den aktuella fastigheten solcellerna placeras.

Här kan du läsa mer om hur skattereduktionen ”grön teknik” fungerar. Skatteverket.


En del i Soltech-koncernen

Mängder av kunskap i vår närhet.

Sedan mars 2021 är Provektor en del i Soltech-koncernen. Soltech Energy har sitt ursprung i en innovation som föddes på Kungliga Tekniska Högskolan i början av 2000-talet. Sedan dess har de installerat solenergilösningar för fastighetsägare, markägare, privatpersoner, lantbruk och samhällsutvecklingsprojekt över hela landet.

Soltech Energy Solutions
Med vår historia i ryggen och med siktet inställt på framtiden är vår dagliga mission att integrera solen i fler människors vardag. Vi hjälper människor och fastigheter att ställa om till gröna energilösningar. Oavsett om det handlar om en mindre solcellsanläggning på en villa, laddstolpar till en logisitikbyggnad eller stora solcellsparker. Genom att erbjuda estetiska solcellslösningar för tak och fasader – integrerade i byggmaterialen eller monterade utanpå – möter vi kundernas behov idag och gör skillnad för kommande generationer.

Moderbolaget heter Soltech Energy Sweden AB som innefattar koncernledningen. Mer information om organisation, koncernledning, liksom koncernens bolag finner du på https://soltechenergy.com/.