Konsumentpolicy Corona

För att du som privatperson ska känna dig trygg i att anlita oss så har vi tagit fram riktlinjer för den personal som utför arbeten i ditt hem.

  • Ingen av våra medarbetare som utför arbeten med service hos privatpersoner har under 14 dagar före servicebesöket varit i länder som UD avråder resa till.
  • Alla våra medarbetare har fått instruktion att stanna hemma vid tecken på sjukdom.
  • Vi utför servicearbetet i rena arbetskläder och ”spritar” händerna varje gång vi går in och ut hemma hos våra kunder
  • För att en åtgärd hos dig inte ska behöva stoppas upp på grund av eventuell materialbrist kan vi föreslå en alternativ produkt.

Vi är tacksamma för att du kontaktar oss för ombokning av din tid ifall du känner av några symptom på luftvägsinfektion eller feber.

/Provektor Sweden AB, augusti 2020