Skara Energi AB – Vatten och reningsverk

Skara Energi AB jobbar på att skapa bra förutsättningar för kommunens invåare med en infrastruktur som har en låg negativ miljöpåverkan. Exempel på detta är att nästan all energi i fjärrvärmenätet kommer ifrån biobränsle och att utsläppen ifrån vattenreningsverket hålls på en låg nivå.

Uppdrag

Provektor har sedan 80-talet haft ett samarbete med reningsverket, vattenverket och fjärrvärmeverket i Skara. Vårt uppdrag gäller underhåll av styrning, övervakning och elservice samt optimering av anläggningarna.

Lösning

Vi har under lång tid jobbat med automation, larmteknik och elinstallation för att optimera anläggningarna mot låga utsläpp, hög effektivitet och driftsäkerhet.

Exempelvis kan pumpstyrningar med intelligenta frekvensomriktare i kombination med modern processutrustning minska energiförbrukningen genom mjukare och stabilare drift. Vi har även installerat modern mätutrustning som resulterar i en noggrannare och snabbare processkontroll.